Kontakt

Ministerstwo Sportu i Turystyki Departament Infrastruktury Sportowej

ul. Senatorska 14, 00-082 Warszawa
Tel. 022 244 31 37
e-mail: poczta@orlik2012.pl

Lista kontaktowa pracowników Departamentu Infrastruktury Sportowej zaangażowanych w realizację Programu „Moje Boisko – Orlik 2012” w roku 2011.

Województwa: kujawsko-pomorskie, pomorskie, warmińsko - mazurskie, zachodniopomorskie:
tel. 22 2443 236,

Województwa: łódzkie, podlaskie i wielkopolskie
tel. 22 2443 165,

Województwa: lubelskie, małopolskie, podkarpackie
tel. 22 2443 238,

Województwa: lubuskie, dolnośląskie, opolskie, śląskie i świętokrzyskie
tel. 22 2443 235,

Województwo: mazowieckie
tel. 22 2447 321,

Osoby koordynujące projekt w poszczególnych województwach:

Dolnośląskie

Barbara Marciniec
jadwiga.marciniec@dolnyslask.pl
71 770 41 05

Marcin Przychodny
marcin.przychodny@dolnyslask.pl
71 770 41 07

Kujawsko - Pomorskie

Marcin Drogorób
m.drogorob@kujawsko-pomorskie.pl
056 646 20 21 wewn. 2416

Lubelskie

Halina Drozd
halina.drozd@lubelskie.pl
081 441 67 18

Lubuskie

Krzysztof Cieślak
k.cieslak@lubuskie.pl
068 45 65 355

Łódzkie

Ryszard Kaliński
r.kalinski@lodzkie.pl
042 291 98 00

Małopolskie

Józef Dyrek
012 379 60 20, 012 379 60 00
jdyr@malopolska.mw.gov.pl

Mazowieckie

Jadwiga Chmielińska
j.chmielinska@mazovia.pl
22 597 94 17

Opolskie

Ewa Światły
e.swiatly@opolskie.pl
077 442 93 22

Podkarpackie

Józefa Wójcik-Mądry
j.madry@podkarpackie.pl
017 850 17 23

Podlaskie

Hubert Siejewicz
hubert.siejewicz@umwp-podlasie.pl
085 749 74 86

Pomorskie

Maciej Kowalczuk
m.kowalczuk@woj-pomorskie.pl
058 326 88 53

Śląskie

Janusz Raczek
jraczek@silesia-region.pl
032 203 22 27

Świętokrzyskie

Jacek Kowalczyk
jacek.kowalczyk@sejmik.kielce.pl
041 341 62 18

Leszek Wnętrzak
leszek.wnetrzak@sejmik.kielce.pl
041 341 69 19

Warmińsko-Mazurskie

Waldemar Buszan
wbuszan@warmia.mazury.pl
089 521 47 40

Wielkopolskie

Adam Wysocki
adam.wysocki@umww.pl
061 647 53 12

Adam Wojtyś
adam.wojtys@umww.pl
061 647 52 72

Zachodniopomorskie

Dariusz Draczyński
ddraczynski@wzp.pl
091 440 30 15 lub

Stefan Pawlak
spawlak@wzp.pl
091 440 30 21