KONKURS ARCHITEKTONICZNY

Dodano: 29 października 2012

Ministerstwo ogłosiło konkurs na opracowanie koncepcji architektoniczno – krajobrazowej ośrodków rekreacyjno – sportowych.

Ministerstwo Sportu i Turystyki pragnie poinformować, że ogłosiło konkurs na opracowanie koncepcji architektoniczno – krajobrazowej ośrodków rekreacyjno – sportowych. Przedmiotem konkursu jest wykonanie koncepcji architektonicznej ogólnodostępnego zespołu sportowo – rekreacyjnego wyposażonego w trwałe elementy zagospodarowania terenu i urządzenia do ćwiczeń wraz z elastyczną propozycją zagospodarowania terenu z siłownią zewnętrzną lub urządzeniami sportowo – rekreacyjnymi typu ogólnorozwojowego. Projektowane urządzenia byłyby przeznaczone dla różnych grup wiekowych (dzieci, młodzieży, dorosłych i osób starszych). Koncepcja powinna uwzględniać elastyczność realizacji programu kompleksu urządzeń sportowych.

                Intencją Ministerstwa jest pozyskanie ciekawych koncepcji obiektów sportowych nowoczesnych, bezpiecznych i zachęcających do wszechstronnej aktywności fizycznej oraz stworzenie na podstawie zwycięskiej koncepcji projektów typowych, które udostępniane będą gminom i innym zainteresowanym podmiotom w celu realizacji inwestycji.

Pełna treść ogłoszenia o konkursie znajduje się w Biuletynie Zamówień Publicznych pod adresem:

http://www.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=418500&rok=2012-10-25

na stronie internetowej Ministerstwa Sportu i Turystyki:

http://bip.msit.gov.pl/portal/bip/154/1003/sygn_28kon2012__konkurs_na_o_opracowanie_koncepcji_architektonicznokrajobrazowej.html 

oraz w siedzibie Ministerstwa Sportu i Turystyki przy ul. Senatorskiej 14 w Warszawie.