UWAGA! WNIOSKI O WYPŁATĘ DOTACJI 2012

Dodano: 5 grudnia 2012

Ministerstwo Sportu i Turystyki uprzejmie informuje, że nie przewiduje zawierania z Beneficjentami aneksów w zakresie przedłużania terminu złożenia wniosku o wypłatę dotacji, który jest określony w § 5 ust. 4 umowy

Ministerstwo Sportu i Turystyki przypomina, że program „Moje Boisko – Orlik 2012” jest jednoroczny, co oznacza, że środki przeznaczone na jego realizację wygasają z dniem 31 grudnia 2012 roku.

Należy podkreślić, że złożenie wniosku o wypłatę dotacji po terminie wynikającym z § 5 ust. 4 umowy o dofinansowanie stanowi nienależyte wykonanie zobowiązania wynikającego z umowy o dofinansowanie i nie gwarantuje wypłaty przez Ministerstwo wnioskowanych środków.